Aparició en telenotícies TVE amb motiu de l’organització de la Jornada “Jóvenes en perpetuo tránsito a ninguna parte”

Name: Vicent Borràs

Support/Media: Aparició en telenotícies TVE amb motiu de l’organització de la Jornada “Jóvenes en perpetuo tránsito a ninguna parte”

Link:

https://uab-my.sharepoint.com/personal/1148224_uab_cat/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=14c904624b2f140ac9a52df1b69270a92&authkey=ATlub4xqj9Oxdkr4P32QBJM

Year: 2017

This entry was posted in Dissemination, General, Media presence. Bookmark the permalink.