Anàlisi reticular d’entrevistes

13 de març de 1997

Carlos Lozares, Joel Martí i Joan Miquel Verd, UAB, Departament de Sociologia, Grup d’Estudis Sociològics QUIT. Amb la col·laboració d’Aaron Cicourel (Universitat de California, San Diego)

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.