Les regles institucionals i les pràctiques i trajectòries del personal investigador en ciències socials

Els estudis sobre les carreres professionals del personal investigador en ciències socials solen centrar-se en el desenvolupament de la seva formació, experiència, expertesa i expertícia, en les seves condicions laborals o en les fites acadèmiques que van assolint al llarg de les seves trajectòries. Aquesta sèrie de particularitats se solen lligar a característiques sociodemogràfiques, a valors, normes o interessos, o les característiques de les institucions o disciplines a les quals pertanyen o han pertangut.

Des d’ aquest darrer enfocament també es considera important analitzar els factors institucionals personals, socials i organitzatius que influeixen en les seves decisions i oportunitats. Aquí és on s’inclou la present investigació, que tracta d’analitzar com les regles institucionals influeixen en les trajectòries professionals i en les seves pràctiques de recerca en ciències socials. Per regles institucionals s’ entén totes aquelles normes que regulen aspectes del treball del personal investigador en ciències socials. Poden ésser formals o informals, explícites o implícites. Normalment estableixen condicions, incentius i/o premis/càstigs que poden afavorir o dificultar la realització de determinades activitats o pràctiques.

Atesa la seva gran varietat, tant en formes com en resultats, es considera rellevant abordar l’ objectiu general d’ aquesta recerca: analitzar com el conjunt de les regles institucionals de la recerca social influeix en les pràctiques i trajectòries del personal investigador. Per a això, es plantegen els següents objectius específics:

  1. Explorar les percepcions i experiències dels investigadors i investigadores socials sobre el conjunt de regles institucionals de la recerca social i la seva influència en les pràctiques de recerca que desenvolupen.
  2. Indagar sobre com el conjunt de regles institucionals de la recerca social influeix en les trajectòries biogràfiques i professionals del personal investigador en ciències socials.

Aquest projecte el desenvolupa Daniel de Gracia, sota un contracte que està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

Data inici: 01/001/2024
Data fi: 01/01/2026
Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
Investigador Principal: Daniel de Gracia Palomera

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Innovació i desenvolupament metodològic, Línies de recerca, Projectes en curs, Projectes en curs, Projectes en curs, Projectes I+D, Recerca, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.