Anàlisi dels Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació per al 2010

L’estudi respon a l’encàrrec de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya d’identificar bones pràctiques en la totalitat de Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació l’any 2010 que permetin elaborar unes orientacions que es puguin extrapolar tant als mateixos plans d’igualtat com a la negociació col·lectiva. La Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals que té com a missió impulsar l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la gestió de la diversitat i la conciliació de la vida personal i laboral, a fi i efecte d’aconseguir una equitat més gran en l’àmbit laboral. La Comissió està conformada per la Generalitat de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Foment del Treball Nacional i Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple del Consell. El present estudi respon a l’acció plantejada en el Pla de treball de 2011 d’analitzar el Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació. L’objectiu general és, doncs, analitzar els Plans d’igualtat duts a terme per les empreses que han accedit a un ajut en la convocatòria de l’any 2010, segons les bases que regulen la convocatòria de subvencions per a la posada en marxa d’aquests Plans, recollides a l’Ordre TRE/121/2010, de 18 de febrer de 2010, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 5 de març de 2010. Més concretament, els objectius específics plantejats en aquest informe responen a l’ interès de:
– Tipificar les empreses subvencionades, emfasitzant la participació d’empreses amb una plantilla inferior a 250 persones treballadores i la seva distribució territorial.
– Analitzar els principals eixos d’intervenció definits en els Plans d’igualtat.
– Identificar línies i/o mesures d’actuació innovadores que puguin contribuir a orientar futures intervencions, tant des del punt de vista del contingut com dels procediments.
– Explorar la possibilitat d’incorporar algunes d’aquestes actuacions exemplars als processos de negociació col·lectiva.
Sintetitzar, en definitiva, els punts forts i els punts febles dels Plans d’igualtat que han format part del programa de subvenció de l’any 2010.

Data d’inici: 01/12/2011

Data fi: 02/02/2012

Finançament: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Investigador responsable: Pilar Carrasquer

Equip: Laia Castelló, Anna Grau

Aquesta entrada ha esta publicada en Convenis, General, Gènere i treball, Línies de recerca, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Recerca, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.