Cursos

Cursos de doctorat, master, diploma especialitzat i postgraus UAB

El Centre d’Estudis Sociològics QUIT participa i anima l’organització del Màster Europeu en Ciències del Treball, mitjançant una xarxa amb altres equips i departaments de Universitats Europees.
La formació d’aquest Màster, impartit des del Departament de Sociologia, és interdisciplinar (Sociologia, Ciència Política, Economia, Dret i Psicologia).
La perspectiva de la integració europea és cabdal tant pel que fa a la docència com a la recerca del QUIT.

Màster de Tècniques d’Investigació Social Aplicada

El Màster de Tècniques d’Investigació Social Aplicada [TISA] és una iniciativa conjunta del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (Secció II) de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya (COLCPIS).

L’objectiu del Màster és oferir uns estudis especialitzats de tercer cicle destinats al coneixement i ús de les tècniques d’investigació avançades en el camp de les ciències socials, i en particular en l’àmbit de la sociologia i de la ciència política, amb una orientació aplicada i de professionalització.

Més informació: http://www.colcpis.org/tisa/index.html