INICI

Inici

Benvinguts

El Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l'any 1991. El seu actual director és el Dr. Joan Miquel Verd Pericàs.

El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.

El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col·laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

El QUIT ha promogut i impulsat la creació de l'Institut d'Estudis del Treball, del quan en forma part des de la seva creació a l'abril de 2011.

Activitats i Seminaris

  • 8th Regulating for Decent Work Conference

    International Labour Office, Geneva |10–12 July 202   Ensuring decent work in times of uncertainty The RDW conference in 2023 will explore the implications of today’s multiple and interlinked crises on the world of work. There have been growing calls

  • IX Congreso de la Red Española de Política Social (REPS)

    Palma, Mallorca | 24, 25, 26 de Octubre de 2023   Crisis globales ei mpactos locales: tendencias y respuestas público-comunitarias para una transición eco-social La Universitat de les Illes Balears, a través del Observatorio Social de las Islas Baleares (OSIB) y

Notícies i Publicacions

  • Brecha salarial de Género en las Universidades Públicas Españolas: Informe final - El Ministeri d'Universitats, ANECA i CRUE Igualdad han fet l'informe Bretxa salarial de gènere a les universitats públiques espanyoles en el marc d'un conveni de col·laboració. L'informe revela un 10,9% de bretxa salarial entre homes i dones al sistema universitari… ...
  • Minimum wages in 2023: Annual review - La revisió anual dels salaris mínims de 2023 es va preparar en el context d'una inflació sense precedents a Europa. Tot i que això va provocar un fort augment dels salaris nominals en molts països, en molts casos no va… ...

Convocatòries obertes

Actualment no hi ha convocatòries obertes.