INICI

Inici

Benvinguts

El Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l'any 1991. El seu actual director és el Dr. Joan Miquel Verd Pericàs.

El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.

El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col·laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

El QUIT ha promogut i impulsat la creació de l'Institut d'Estudis del Treball, del quan en forma part des de la seva creació a l'abril de 2011.

Activitats i Seminaris

Notícies i Publicacions

  • La incorporació dels homes en els treballs de cura remunerada: oportunitats i riscos - L’estudi, un encàrrec de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, busca millorar el coneixement sobre les potencialitats i els riscos que representa la… ...
  • Enquesta a la joventut de Catalunya 2022. Volum 1, 2 i 3 - Aquesta publicació en tres volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2022 (EJC22). Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, de realització quinquennal, orientada a conèixer la situació i les necessitats de… ...

Convocatòries obertes

El Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i l'Institut d'Estudis del Treball - IET contracten un investigador postdoctoral per participar en dos projectes de la línia de recerca 'Relacions laborals, negociació col·lectiva i diàleg social'. Tots dos projectes estan finançats per la Comissió Europea - DG d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió.

Consulta l'oferta aquí: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/243156

Termini de sol·licituds: 21/07/2024: https://seleccio.uab.cat

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el professor Oscar Molina oscar.molina@uab.cat